Udowodnienie udzielenia pożyczki bez umowy – bankowe potwierdzenie przelewu

postępowanie sądowe 0 Comments

Dwa lata temu udzieliłem koledze pożyczki gotówkowej w kwocie 15 tysięcy złotych. Nie podpisaliśmy umowy i jedynym dowodem w sprawie jest bankowe potwierdzenie przelewu z mojego na jego rachunek. Niestety, w przelewie napisałem tylko „przelew środków” i nic więcej. Na drugi dzień po otrzymaniu pożyczki ten niby kolega wysłał do mnie sms który mnie zszokował: Dziękuję za zwrot pożyczki”. Próby skontaktowania się z nim nie powiodły się, ja wówczas mieszkałem w Anglii. Po powrocie do Skarżyska-Kamiennej zażądałem ponownie spłaty pożyczki. Najpierw wysłałem przedsądowe wezwania do zawrotu pożyczki w terminie 7 dni. Pożyczkobiorca odpisał mi, że to bezczelność z mojej strony, że dobrze wiem, że ten przelew to był tytułem spłaty pożyczki której on mi w gotówce udzielił przed moim wyjazdem do Anglii! Później dowiedziałem się, że taką umowę pożyczki bez umowy pisemnej trzeba najpierw wypowiedzieć i wystosowałem to wypowiedzenie też pocztą poleconą. Na to pismo już wcale nie zareagował. Czy może tak sąd to ocenić, że ja nie udzieliłem mu pożyczki tylko niby że jest to spłata?

Owszem, istnieje takie ryzyko, że sąd jemu a nie Panu uwierzy. Warto by uprawdopodobnić w takiej sytuacji, że Pana sytuacja jak chodzi o dochody była (i jest) znacznie lepsza niż pożyczkobiorcy. Po to, aby wskazać sądowi że jest to nieprawdopodobne, iż osoba o niższych dochodach (z brakiem dochodów) udzieliła pożyczki osobie o wyższych dochodach, lepszej sytuacji materialnej.

Nieprecyzyjne tytuły przelewu pożyczki, to częsty problem,tutaj: http://porachunki.net.pl/bankowe-potwierdzenie-przelewu-jedyny-dowod-udzielenia-pozyczki/ więcej na ten temat i jak właściwie zatytułować taki przelew.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.