Oświadczenie o niezaleganiu ze spłatą kredytów

pozostałe 0 Comments

Chcę zająć się inwestowaniem w udzielanie prywatnych pożyczek pod weksel. Ponieważ weksel ułatwia dochodzenie roszczenia w sądzie ale nie zabezpiecza odzyskania pożyczki więc będę starał się udzielać tych pożyczek pod zastaw oraz pod hipotekę szczególnie przy wyższych kwotach pożyczki. Liczę się jednak z tym, że jeśli popyt na takie pożyczki nie będzie wystarczająco duży a mam spory kapitał do zainwestowania w ten sposób, to będę udzielał pożyczek także pod sam weksel wcześniej sprawdzając wypłacalność pożyczkobiorcy wszelkimi dostępnymi sposobami. Chciałbym jednak dodatkowo zabezpieczyć sobie możliwość egzekwowania w postępowaniu karnym, gdy okaże się że zostałem oszukany. Czy mając powyższe na względzie warto przed udzieleniem pożyczki uzyskać od pożyczkobiorcy oświadczenie o nieposiadaniu przeterminowanych zobowiązań finansowych? Jeżeli okaże się że mnie okłamał i jest zadłużony przez co nie będę mógł odzyskać pieniędzy w postępowaniu egzekucyjnym do czy będzie można skazać go za oszustwo?

Tak, takie oświadczenie może być bardzo przydatne. Jeżeli pożyczkobiorca kłamliwie oświadczy, że nie posiada innych zobowiązań, to tym samym wprowadzi Pana w błąd w celu uzyskania (wyłudzenia) pożyczki i naszym zdaniem istnieje w związku z tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie mu przedstawiony zarzut oszustwa. Pomysł Pana jest naszym zdaniem dobry i godny rozpropagowania, aby także inni pożyczkodawcy żądali takiego rodzaju oświadczenia od pożyczkobiorcy przed udzieleniem mu pożyczki. Aby bowiem móc komuś udowodnić oszustwo (w tym przypadku wyłudzenie pożyczki), trzeba udowodnić że działał ze z góry powziętym zamiarem nieuregulowania zapłaty. Nie jest zaś wyłudzeniem sam fakt, że ktoś nie zwrócił pożyczki – http://porachunki.net.pl/wyludzenie-pozyczki/ – jeżeli w momencie zaciągania takiego czy każdego innego rodzaju zobowiązania finansowego, nic nie wskazywało na to, że dłużnik nie będzie w stanie oddać długu gdy nadejdzie termin zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.