Komornik nie chce udać się pod faktyczny adres zamieszkania dłużnika

postępowanie egzekucyjne 0 Comments

Kilka miesięcy temu pytałem Pana o adres zamieszkania a zameldowania dłużnika. Komornik widzi tylko adres zameldowania a zamieszkania nic nie robi. Jeśli mógłby Pan podpowiedzieć jaki dowód przedstawić komornikowi na to że mieszka w innej miejscowości niż jest zameldowany. Listu poleconego nie odbiera ode mnie dłużnik a dla komornika to nie jest dowód (tak stwierdził komornik).

List zwrócony przez pocztę po dwukrotnym – w sumie 14 dniowym awizowaniu jest przecież dowodem na to, że według poczty dłużnik zamieszkuje pod tym adresem. Gdyby nie zamieszkiwał, to poczta nie awizowałaby przesyłki lecz od razu zwróciła ją do nadawcy czyli do Pana z adnotacją „adresat nieznany” albo „adresat wyprowadził się”. Proponuję wskazać to pisemnie komornikowi jak i to, że przecież nie ma innej możliwości udowodnienia tego komornikowi, że dłużnik tam mieszka. Wnosząc na przykład pozew o zapłatę wcale nie trzeba dowodzić tego, ze wskazany w pozwie adres zamieszkania dłużnika faktycznie tym adresem przebywa. Co więcej, odpis nakazu zapłaty wysłany przez sąd na adres zamieszkania dłużnika – pozwanego który powróci dwukrotnie awizowany, sąd nada klauzulę wykonalności. Dalej, w tymże pisemnie do komornika, proszę go postraszyć iż jeśli w dalszym ciągu będzie ociągał się z podjęciem czynności pod wskazanym przez Pana adresem zamieszkania dłużnika, to złoży Pan do sądu rejonowego skargę na zaniechanie dokonania przez niego czynności. Jak już poprzednio napisałem, w Kodeksie postępowania cywilnego mowa jest o adresie zamieszkania a nie zameldowania i na to też może Pan komornikowi zwrócić uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.