Dowody udzielenia – przekazania pożyczki i jej zabezpieczenie

pozostałe 2 Comments

Mam zamiar udzielić koledze pożyczki. Kwota jest wysoka, mam więc prośbę poradę, co powinna zawierać umowa pożyczki abym w razie potrzeby nie miał problemów wykazaniem że należy mi się zwrot konkretnej kwoty i z jej odzyskaniem, abym mógł zlecić zdecydowaną i skuteczną windykację takiej wierzytelności.

Trzeba tu rozróżnić dwie sprawy. Po pierwsze właśnie to, o czym Pan pisze a więc odpowiednia forma zawarcia umowy i udzielenia pożyczki aby w razie potrzeby nie miał Pan problemów w sądzie z udowodnieniem tego roszczenia. Dla celów dowodowych więc, umowę pożyczki najlepiej zawrzeć w formie pisemnej. Najważniejszy jest dowód świadczący o tym, że kwotę pożyczki faktycznie przekazał Pan pożyczkobiorcy. Bardzo wiele pożyczek udzielanych jest z ręki do ręki i wówczas pojawia się ryzyko takie że pożyczkobiorca będzie twierdził że kwoty pożyczki nie otrzymał pomimo zawarcia umowy wyrażającej taką intencję stron umowy. Ważne jest więc, aby w umowie pożyczki znalazło się sformułowanie np. „Wraz z podpisaniem umowy pożyczki Pożyczkobiorca kwituje otrzymanie kwoty pożyczki”. Przy okazji, uwaga na umowy pożyczki w których jest sformułowanie, np. „Kwota pożyczki zostanie przekazana wraz z podpisaniem niniejszej umowy, za pokwitowaniem”; jeżeli w takiej sytuacji przekażemy dłużnikowi pożyczkę bez takiego osobnego pokwitowania wówczas może on później skutecznie twierdzić, ze jej nie otrzymał. Jednak o wiele bezpieczniej i pewniej przekazać kwotę pożyczki na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, zgodnie z zapisem umowy. W tytule prawnym przelewu powinna wówczas znaleźć się adnotacja informująca o tym iż jest to udzielnie pożyczki zgodnie z umową pożyczki zawartą dnia… Jeszcze raz kładziemy nacisk na to, aby wpisać w tytule przelewu informację nie dająca złudzenia co do tego, że jest to udzielenie pożyczki. Nie należy więc wpisać tam tylko słowa „przelew” czy innej adnotacji z której nie wynika jednoznacznie że jest to udzielenie pożyczki. Osobną kwestia jest ta dotycząca zabezpieczenia skutecznej windykacji, zwrotu pożyczki. Jeżeli udzielimy pożyczki osobie nie posiadającej formalnie dochodów i majątku wówczas istnieje spore ryzyko że jej nie odzyskamy. Najlepiej udzielić pożyczki z zabezpieczeniem otrzymując w zamian coś w zastaw, jakiś wartościowy przedmiot albo ustanawiając zabezpieczenie na hipotece nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy.

2 thoughts on “Dowody udzielenia – przekazania pożyczki i jej zabezpieczenie

 • anonimowa

  Czy możliwe jest odzyskanie długu od osoby prywatnej?
  Chodzi o dawnego znajomego któremu pożyczałam w ubiegłym roku pieniądze poprzez przelewy na jego konto tytułem „przelew środków”. Niewielką część pieniędzy oddał „do reki”, ale pozostała jeszcze najwyższa kwota ok 3000 zł. Gdy poprosiłam o zwrot stwierdził że doznał strat finansowych i moralnych podczas wyjazdu w sprawie mojego auta .
  To jest osoba mieszkająca w Rzeszowie, z tego co wiem teraz ma umowę o pracę. Na siebie chyba nie ma nic, nawet auto przepisał na swoją mamę, aby uniknąć podwyższenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku. Mieszka w domu rodziców. Proszę o odpowiedź.

  • szefo Post author

   Nie wiem. Mimo wszystko proponuję uzyskać w sądzie tytuł wykonawczy bo z tym można więcej windykacyjnie, na przykład upublicznić go w internecie. Można też spróbować karnie – zawiadomienie o wyłudzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.